Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

+48 12 257 13 90

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00.

Dane kontaktowe firmy

NESTO sp. z o.o.

31-752 Kraków
ul. Kornela Makuszyńskiego 15
tel./fax: +48 12 257 13 90
e-mail: info@nesto.biz.pl

REGON: 365566374
NIP: 678 31 62 896
KRS: 0000640476
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50000,00 PLN

Konta Bankowe:
ING Bank Śląski PLN: PL45 1050 1445 1000 0090 8010 1141
ING Bank Śląski EUR: PL71 1050 1445 1000 0090 8010 1158
 

Porozmawiajmy...


  Agnieszka Filar

  Prezes Zarządu

  tel./fax
  +48 12 257 13 90
  e-mail:
  Agnieszka.Filar@nesto.biz.pl

  Tomasz Jura

  Kierownik

  tel./fax
  +48 12 257 13 90
  tel./fax
  +48 600 415 455
  e-mail:
  Tomasz.Jura@nesto.biz.pl

  Józef Wiktorek

  Kierownik produkcji i serwisu

  tel./fax
  +48 664 929 091

  Sebastian Kulig

  Logistyka i obsługa zamówień

  tel./fax
  +48 12 257 13 90
  e-mail:
  Sebastian.Kulig@nesto.biz.pl

  Beata Mucha

  Logistyka i obsługa zamówień

  tel./fax
  +48 12 257 13 90
  e-mail:
  Beata.Mucha@nesto.biz.pl
  Realizując obowiązek prawny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest NESTO Sp. z o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, tel. 12 257 13 90, e-mail.: info@nesto.biz.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. w celu zawarcia umowy oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora, w tym m.in. w celu obsługi i realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz wysyłki zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy (świadczenia usługi).
  4. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych - przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym - ze względów bezpieczeństwa prawnego - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  5. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie kadrowo-księgowym, służby informatyczne oraz operatorzy pocztowi: Poczta Polska lub firmy kurierskie, z którymi podpisaliśmy umowę.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.