Usługi

W firmie NESTO oferujemy profesjonalne usługi, począwszy od podstawowych, polegających na filtracji oleju, przez modernizację i remonty układów, po prowadzenie szkoleń. Gwarantujemy najwyższą jakość, terminowość i solidność!

Filtracja oleju

Filtracja oleju znacznie wydłuża okres eksploatacji maszyny, jak również samego oleju hydraulicznego. Układy filtrujemy do uzyskania maksymalnie 4 klasy czystości wg normy NAS 1638. Po przeprowadzeniu filtracji możemy sprawdzić czystość i stan oleju za pomocą przenośnego urządzenia OPCom Portable Oil Lab. Raport po diagnozie można wydrukować podczas usługi, ponieważ przenośny analizator oleju został wyposażony w drukarkę. W razie występowania wody w układzie przeprowadzamy dodatkowo dehydratyzację oleju. Z kolei w przypadku bardzo zabrudzonego układu proponujemy całkowitą wymianę oleju wraz z czyszczeniem zbiornika.

Napełnianie akumulatorów hydraulicznych azotem

Wykonujemy sprawdzanie i napełnianie azotem akumulatorów hydraulicznych u klienta. Maksymalne ciśnienie napełnienia wynosi do 160 barów. W razie uszkodzeń pęcherzy lub membran dokonujemy ich wymiany na nowe.

Montaż i modernizacje instalacji:

Wykonujemy urządzenia i instalacje kompleksowo począwszy od projektu koncepcyjnego poprzez projekt techniczny, montaż, wykonawstwo, nadzór procesu realizacji po uruchomienie kalibrację i oddanie do użytku. Realizujemy także inwestycje w oparciu o gotowe projekty użytkownika. Wykonujemy i modernizujemy instalacje hydrauliczne, wodne, sprężonego powietrza, smarów, AKP następującymi metodami:

  • zacinanie pierścieni (cut ring) – od Ø6 do Ø42mm,
  • spęczanie (wal-form) - od Ø6 do Ø42mm,
  • kielichowanie (flar) - od Ø6 do Ø38mm,
  • spawanie – stal czarna oraz nierdzewna od Ø6 do Ø250mm, grubość ścianki do 10mm,
  • skręcanie.
Miejsce prowadzenia rurociągów jest dokładnie uzgadniane z klientem, tak by instalacja nie kolidowała w prowadzeniu codziennych prac lub wykonywaniu usług remontowych.

Diagnostyka oraz serwis urządzeń:

Zapewniamy profesjonalny serwis urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. Przeprowadzamy przeglądy, konserwujemy, diagnozujemy, dokonujemy bieżących i generalnych napraw maszyn, stacji, linii oraz urządzeń wyposażonych w elementy hydrauliki siłowej i pneumatyki. Modernizujemy także systemy sterowania, integrujemy je z systemami sterowania nadrzędnego. Zapewniamy doradztwo techniczne, pomoc w doborze innych rozwiązań oraz pełną dokumentację techniczną. Wykonujemy:

  • diagnostykę pomp u klienta przenośnym urządzeniem pomiarowym,
  • sprawdzanie i napełnianie azotem akumulatorów hydraulicznych,
  • sprawdzanie przecieków wewnętrznych i zewnętrznych siłowników hydraulicznych,
  • sprawdzanie poprawności przesterowania rozdzielaczy hydraulicznych,

Dobór zamienników

Na podstawie parametrów przedstawionych przez naszych klientów dobieramy zamienniki wyeksploatowanych części, dbając o to by zamiennik odpowiadał funkcjami i gabarytami oryginałowi.

Projektowanie elementów i kompletnych układów

Nasi specjaliści odpowiadają za całość przedsięwzięcia – od projektu wstępnego, przez projekt techniczny, etap wykonawczy do uruchomienia i kalibracji instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, napędów, układów kondycjonowania oleju, zasilania i sterowania.

Regeneracja siłowników oraz pomp hydraulicznych:

Przeprowadzamy szybką oraz profesjonalną regeneracją siłowników oraz pomp hydraulicznych. W siłownikach hydraulicznych regeneracja związana jest najczęściej z wymianą uszczelek, tłoczyska, rury cylindra, dławnicy lub tłoka. W przypadku dużego zużycia elementów siłownika możemy wykonać nowy siłownik od podstaw. Oprócz siłowników naprawiamy również pompy hydrauliczne zębate, łopatkowe oraz tłoczkowe. Pompy hydrauliczne w zależności od typu wymagają najczęściej wymiany: cylindra, tłoczków, separatora, płyty sterującej, tulei kulistej, kołyski, kompletu łożysk czy kompletu uszczelnień. W szczególnych przypadkach, gdy przeprowadzenie skutecznej regeneracji pompy hydraulicznej jest niemożliwe, nasz zespół jest w stanie dobrać w pełni funkcjonalny zamiennik podzespołu.

Płukanie rurociągów:

Płukanie rurociągów wykonujemy agregatem pulsacyjnym własnej produkcji PULSAR PR-350. Wspomniany agregat posiada możliwość płukania rurociągów metodą pulsacyjną, która zapewnia lepszą skuteczność w porównaniu do tradycyjnego płukania instalacji. Płukanie rurociągów zalecamy szczególnie po wykonywanych modernizacjach instalacji, bądź w przypadku osadzania się warstwy brudu na ściankach rurociągu. Średnice płukanych przez nas rur mieszczą się w zakresie od Ø6 do Ø150mm. Po płukaniu instalacji możemy uzyskać 4 klasę czystości wg normy NAS 1638. Podczas płukania możemy uzyskać maksymalne ciśnienie do 350 bar i natężenie przepływu do 450 dm3/min.

Przygotowywanie dokumentów dla UDT:

Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i kompletacji dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu zbiorników ciśnieniowych do Urzędu Dozoru Technicznego. Zgłoszenie zbiornika ciśnieniowego np. akumulatora hydraulicznego jest obowiązkiem ustawowym spoczywającym na użytkowniku urządzenia. Nasze doświadczenie pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie w imieniu klienta procedury zgłoszeniowej.

Szkolenia

Przygotowujemy kadrę z działów utrzymania ruchu z zakresu mechaniki płynów obowiązujących w zakładach przemysłowych. Nasi trenerzy dostosowują tematykę szkoleń do indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy kursantów. Poruszają zagadnienia dotyczące eksploatacji układów pneumatyki i hydrauliki, uczą, jak sobie radzić z problemami technicznymi oraz jak je przewidzieć i im przeciwdziałać. Podczas części praktycznej szkoleń uczestnicy nabywają wiele określonych i przydatnych umiejętności.