Produkcja

Opis

Modernizacje pras hydraulicznych

Przeprowadzamy remonty i modernizacje pras hydraulicznych po transporcie maszyny do
naszego zakładu, w którym posiadamy specjalistów i niezbędne zaplecze techniczne do ich
wykonania. Dostosowanie prasy do najnowszych rozwiązań technicznych poprawia parametry oraz
kulturę pracy urządzenia. Dodatkowo równie istotną korzyścią jest dostosowanie maszyny do
aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Obecnie wiele pracujących urządzeń nie spełnia
odpowiednich norm, dlatego warto wykonać taką modernizację.
Zakres realizowanych prac obejmuje część mechaniczną, hydrauliczną oraz elektryczną.
Najważniejsze z realizowanych zadań to m.in.:
• diagnostyka wstępna stanu technicznego prasy u klienta,
• szczegółowa diagnoza stanu technicznego w siedzibie naszej firmy,
• demontaż zużytych części i komponentów,
• projektowanie i produkcja nowych części, podzespołów i systemów,
• regeneracja dotychczasowych elementów prasy (m.in. odnowienie ramy prasy)
• wymiana uszczelnień cylindrów hydraulicznych,
• montaż prasy z wykorzystaniem nowych części i podzespołów oraz starych regenerowanych
części,
• wstępne testy urządzenia,
• instalację oraz uruchomienie u klienta.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z działem technicznym firmy.