Filtracja oleju

Filtracja oleju

Mając świadomość, że kluczową kwestią wpływającą na bezawaryjną pracę maszyn hydraulicznych jest czystość oleju, świadczymy usługi filtracji przy użyciu agregatów filtrująco-zalewowych o przepływie 50 dm3/min. Filtrację wykonujemy w sposób bocznikowy włączając urządzenie filtrujące w obieg pracującej maszyny, nie powodując jej zatrzymana lub filtrując i przelewając całą objętość cieczy roboczej do innego zbiornika. Dokładność filtracji standardowo wynosi 3 mikr, a w układach o szczególnych wymaganiach czystości po zastosowaniu filtrów elektrostatycznych – 1 mikr. Istnieje możliwość przeprowadzania badania czystości oleju u Klienta za pomocą przenośnego urządzenia OPCom II, które w czasie rzeczywistym określa klasę czystości oleju. Optymalną metodę filtracji ustalamy na na podstawie wyniku badan in situ, po przeprowadzeniu wcześniejszego rozpoznania układu oraz po dokonaniu ustaleń z klientem.