Stanowisko Diagnostyczne do Pomp Hydraulicznych

Kod: SDS.PH.MOD-30.400.60.25.18.16.2

Stanowisko do testowania pomp hydraulicznych podzielone jest na trzy obszary robocze:
- Sekcja sterowania elektrycznego z szafą sterowniczą
- Sekcja sterowania ręcznego
- Sekcja robocza (miejsce montażu pomp hydraulicznych)
Stanowisko jest wyposażone w zestaw elementów dodatkowych umożliwiających podłączenie do stanowiska różnych typów pomp. W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą:
- Zestaw węży hydraulicznych
- Zestaw elementów złącznych
- Zestaw łączników i sprzęgieł do połączenia pomp z silnikiem stanowiskowym. Wymienione zestawy są każdorazowo dopasowane do pomp wytypowanych przez użytkownika.

Możliwości

 •  możliwość podłączenia różnych rodzajów pomp za pomocą adapterów,
 • wyznaczanie charakterystyk testowanych pomp,
 • ręczne zadawanie parametrów (ciśnienia i przepływu) badanych pomp,
 • badanie wydajności pomp,
 • pomiar ciśnienia,
 • pomiar prędkości obrotowej zespołu pompowego
 • śledzenie w czasie rzeczywistym wskazań czujników pomiarowych w postaci wykresów, bądź podgląd chwilowych wartości na wizualizacji graficznej,
 • wybór kierunku obrotów zespołu pompowego,
 • sterowanie prędkością obrotową zespołu pompowego w zakresie 500-3000 obr/min.
 • sterowanie pracą i zadawanie parametrów z panelu dotykowego,
 • rejestrowanie i zapis wyników testów na zewnętrzny nośnik danych,
 • wydruk wyników ostatniego badania na drukarce będącej na wyposażeniu stanowiska

Bezpieczeństwo pracy

 • ograniczony dostęp poprzez uruchamianie stanowiska za pomocą kluczyka,
 • obszar roboczy stanowiska (miejsce montażu i pracy pompy) zamykany osłonami z czujnikami zamknięcia. Otwarcie osłon w czasie pracy spowoduje przerwanie pracy,
 • podświetlony pulpit sterowania ręcznego,
 • miejsce montażu pompy wyposażone w lampę do doświetlenia obszaru roboczego z regulacją natężenia oświetlenia,
 • procedura testu wymaga podania parametrów badanej pompy, które stanowią nieprzekraczalne parametry w trakcie testu,
 • stanowisko wyposażone w czujnik temperatury i poziomu oleju w zbiorniku oraz elektryczny wskaźnik zabrudzenia filtra,
 • alarmy serwisowe ułatwiające obsługę techniczną stanowiska oraz ograniczające ryzyko wystąpienia poważnych awarii,

Parametry

Napięcie zasilania silnika3×400 VAC
Moc silnika elektrycznego30 kW
Prędkość obrotowa700 – 3000 obr/min
Wydajność testowanych pomp60 l/min
Ciśnienie max400 bar
Napięcia sterowania24 VDC
Pojemność zbiornika oleju300 dm3
Dokładność fitracji10 μm
Klasa czystości oleju min.21/18/15 (wg ISO 4406)
Zakres lepkości10 10 μm
Zakres temperatur pracy0 – 70 °C
Rodzaj cieczy hydraulicznejolej mineralny
Wymiary gabarytowe2000x800xx1800 mm
Masa1100 kg
Poziom głośnościmax. 85 dB