Stanowisko Diagnostyczne do Siłowników Hydraulicznych

Stanowisko do testowania siłowników hydraulicznych podzielone jest na trzy obszary robocze:
– sekcja sterowania elektrycznego z szafą sterowniczą,
– sekcja sterowania ręcznego,
– sekcja robocza (miejsce montażu siłowników i przewodów hydraulicznych).
Stanowisko zostało wyposażone w zestaw elementów dodatkowych umożliwiających podłączenie różnych typów siłowników. W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą:
– zestaw węży hydraulicznych,
– zestaw elementów złącznych,
– przesuwne imadło.

Możliwości

– wykonywanie testów siłowników hydraulicznych o średnicach od 50 do 160 mm
i skoku do 2 m,
– wykonywanie testów ciśnieniowych przewodów,
– regulacja natężenia przepływu,
– śledzenie bieżących wskazań ciśnienia na manometrach,
– pomiar siły na tłoczysku siłownika,
– pomiar skoku siłownika,
– śledzenie w czasie rzeczywistym wskazań czujników pomiarowych w postaci
wykresów, bądź podgląd chwilowych wartości na wizualizacji graficznej,
– rejestrowanie i zapis wyników testów na zewnętrzny nośnik danych,
– wydruk wyników ostatniego badania na drukarce będącej na wyposażeniu
stanowiska.

Bezpieczeństwo pracy

– ograniczony dostęp, poprzez uruchamianie stanowiska za pomocą kluczyka,
– obszar roboczy stanowiska (miejsce montażu i pracy siłownika) zamykany
osłonami z czujnikami zamknięcia. Otwarcie osłon w czasie pracy powoduje
zatrzymanie urządzenia,
– miejsce montażu pompy wyposażone w lampę do doświetlenia obszaru
roboczego z regulacją natężenia oświetlenia,
– procedura testu wymaga podania parametrów badanego siłownika/przewodu,
które stanowią nieprzekraczalne parametry w trakcie testu,
– alarmy serwisowe ułatwiają obsługę techniczną stanowiska oraz ograniczają
ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

Parametry

Napięcie zasilania silnika3×400 VAC
Moc silnika elektrycznego15 kW
Prędkość obrotowa1480 obr/min
Wydajność pompy zasilającej24 dm3/min
Ciśnienie max400 bar
Napięcie sterowania24 VDC
Pojemność zbiornika oleju300 dm3
Dokładność fitracji10 μm
Klasa czystości olejumin. 21/18/15 (wg ISO 4406)
Zakres lepkości2,8-160 mm2/s
Zakres temperatur pracy0 – +70 °C
Rodzaj cieczy hydraulicznejolej mineralny
Wymiary gabarytowe5000x800x1800 mm
Masa1400 kg
Poziom głośnościmax. 85 dB
Maksymalne parametry testowanych siłownikówśrednice od 50 do 160 mm, skok do 2m