Stanowiska diagnostyczne

Sprawność układów hydraulicznych jest nie tylko ważna ze względu na infrastrukturę przemysłową, ale także z powodu bezpieczeństwa. Dlatego konieczne jest ich drobiazgowe i profesjonalne kontrolowanie. Nasze modułowe stanowiska do sprawdzania elementów hydrauliki siłowej składają się z następujących sekcji:

Każdy segment stanowiska można wykorzystywać oddzielnie. Można go także przemieszczać za pomocą wózka widłowego lub suwnicy. Konstrukcja umożliwia rozbudowę i modyfikację układu.

Stanowisko do sprawdzania pomp hydraulicznych

Mierzymy wydajność pomp przy założonym ciśnieniu, ciśnienie (przy założonej wydajności), wielkość przecieków. Można tu również podłączyć i sprawdzić zewnętrzne zespoły pompowe wymontowane w całości z maszyny.

 • ciśnienie maks. 280 barów
 • natężenie przepływu maks. 100 dm3/min.
 • uchwyty uniwersalne do mocowania zewnętrznych zespołów pompowych,
 • przyłącza hydrauliczne,
 • silnik elektryczny o mocy 15 kW, 1470 obr./min,
 • zestaw sprzęgieł i łączników do pomp zębatych grup: 1, 2, 3,
 • przepływomierze mechaniczne o zakresie pomiarowym 5–120 dm3/min i 2–30 dm3/min,
 • manometr,
 • zawór przelewowy, dławiący, zawory odcinające,
 • rozdzielacz hydrauliczny,
 • elastyczne przewody hydrauliczne z adapterami przyłączeniowymi do pomp,
 • elektryczna szafa sterownicza.

Stanowisko do sprawdzania zaworów hydraulicznych

Kontrolujemy poprawność przesterowania rozdzielaczy i ich szczelność, wielkość przecieków na wybranych kanałach rozdzielacza, przepływ na zadanym ciśnieniu, spadki ciśnień. Badamy szczelność zaworów przelewowych oraz zaworów redukcyjnych. Nastawiamy ciśnienie zaworów redukcyjnych, a także czujniki (przekaźniki) ciśnienia.

Sprawdzamy zawory na stole pomiarowym, umożliwiającym zamocowanie ich do płyt bazowych lub podłączenie do przewodów hydraulicznych. Na stanowisku znajdują się płyty montażowe i redukcyjne:

 • płyty montażowe do rozdzielaczy o wielkościach nominalnych 10, 22 i 25,
 • płyty redukcyjne do rozdzielaczy o wielkościach nominalnych 4, 6, 16.

Wyprowadziliśmy dodatkowe gniazdo przyłączeniowe do testowania zaworów o zabudowie monoblokowej. Do zasilania cewek rozdzielaczy sterowanych elektrycznie w miejscu badawczym udostępniliśmy standardowe wtyczki DIN z napięciem sterującym 24 V DC oraz 230 V AC.

 • ciśnienie maks. 280 barów
 • natężenie przepływu maks. 100 dm3/min.
 • ciśnienie maks. 280 barów
 • natężenie przepływu maks. 100 dm3/min.

Stanowisko do sprawdzania siłowników hydraulicznych

Badamy szczelność siłowników – zarówno zewnętrzną (szczelność dławicy), jak i wewnętrzną (szczelność tłoka). Przeprowadzamy testy i próby ciśnieniowe siłowników.

 • ciśnienie maks. 280 barów
 • natężenie przepływu maks. 100 dm3/min.
 •  
 • uchwyty uniwersalne do mocowania siłowników,
 • manometry,
 • przepływomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 5–120 dm3/min,
 • rozdzielacz hydrauliczny,
 • zawory odcinające,
 • przyłącza hydrauliczne.
 •  

Zasilacz hydrauliczny do stanowisk diagnostycznych

Przeprowadzamy płynną regulację ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego (pilota), a także natężenia przepływu, stosując zawór dławiący. Dzięki automatycznemu dostosowywaniu się pompy z regulatorem stałej mocy do wymogów regulacyjnych układu olej się nie przegrzewa ani nie dochodzi do przeciążenia silnika elektrycznego

 • ciśnienie maks. 280 barów
 • natężenie przepływu maks. 100 dm3/min.
 •  
 • uchwyty uniwersalne do mocowania siłowników,
 • manometry,
 • przepływomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 5–120 dm3/min,
 • rozdzielacz hydrauliczny,
 • zawory odcinające,
 • przyłącza hydrauliczne.
 •